WOD 180912

Power-

Snatch DL- 2-2-2
Snatch high pull- 2-2-2
Power snatch-1-1-1-1

המטרה בתרגול הזה היא ליצור סנאץ קצת יותר קל וטכני.
כדי שזה יקרה, חשוב שהדדליפט והדדליפט היי פול יהיו טכנים ולא הכי כבדים בעולם.
שימו לב לזוית הגב במשיכה הראשונה, שימו לב שהמוט נשאר קרוב לגוף ושהמרפקים מוביליםאת המשיכה.

Metcon-

7 Min AMRAP-
7  HSPU
5 bar MU
30 DU

לשיתוף הפוסט:

Facebook