מערכת שעות

אופן ג׳ים פעיל במשך כל שעות הפעילות הלנו במקביל לאימוני הקבוצה מלבד בשעות בהם מתקיים Olympic Weightlifting.

בשבת יש אופן ג׳ים גם בין 18:00 ל-21:00.

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
אימוני קבוצה
06:00
אימוני קבוצה
06:00
אימוני קבוצה
06:00
אימוני קבוצה
08:30
אימוני קבוצה
08:30
אימוני קבוצה
08:30
אימוני קבוצה
10:00
אימוני קבוצה
13:00
אימוני קבוצה
14:00
אימוני קבוצה
17:00
אימוני קבוצה
17:00
אימוני קבוצה
17:00
אימוני קבוצה
17:00
אימוני קבוצה
17:00
אימוני קבוצה
18:00
אימוני קבוצה
18:00
אימוני קבוצה
18:00
אימוני קבוצה
18:00
אימוני קבוצה
18:00
אימוני קבוצה
18:00
אימוני קבוצה
19:00
אימוני קבוצה
19:00
אימוני קבוצה
19:00
Olympic Weightlifting
19:00
אימוני קבוצה
19:00
אימוני קבוצה
19:00
אימוני קבוצה
20:00
אימוני קבוצה
20:00
אימוני קבוצה
20:00
אימוני קבוצה
20:00
אימוני קבוצה
20:00
אימוני קבוצה
21:00
אימוני קבוצה
21:00
אימוני קבוצה
21:00
אימוני קבוצה
21:00
אימוני קבוצה
21:00

ראשון

 • אימוני קבוצה
  06:00 - 07:00
 • אימוני קבוצה
  08:30 - 09:30
 • אימוני קבוצה
  17:00 - 18:00
 • אימוני קבוצה
  18:00 - 19:00
 • אימוני קבוצה
  19:00 - 20:00
 • אימוני קבוצה
  20:00 - 21:00
 • אימוני קבוצה
  21:00 - 22:00

שני

 • אימוני קבוצה
  17:00 - 18:00
 • אימוני קבוצה
  18:00 - 19:00
 • אימוני קבוצה
  19:00 - 20:00
 • אימוני קבוצה
  20:00 - 21:00
 • אימוני קבוצה
  21:00 - 22:00

שלישי

 • אימוני קבוצה
  06:00 - 07:00
 • אימוני קבוצה
  08:30 - 09:30
 • אימוני קבוצה
  17:00 - 18:00
 • אימוני קבוצה
  18:00 - 19:00
 • אימוני קבוצה
  19:00 - 20:00
 • אימוני קבוצה
  20:00 - 21:00
 • אימוני קבוצה
  21:00 - 22:00

רביעי

 • אימוני קבוצה
  17:00 - 18:00
 • אימוני קבוצה
  18:00 - 19:00
 • Olympic Weightlifting
  19:00 - 20:00
 • אימוני קבוצה
  20:00 - 21:00
 • אימוני קבוצה
  21:00 - 22:00

חמישי

 • אימוני קבוצה
  06:00 - 07:00
 • אימוני קבוצה
  08:30 - 09:30
 • אימוני קבוצה
  17:00 - 18:00
 • אימוני קבוצה
  18:00 - 19:00
 • אימוני קבוצה
  19:00 - 20:00
 • אימוני קבוצה
  20:00 - 21:00
 • אימוני קבוצה
  21:00 - 22:00

שישי

 • אימוני קבוצה
  10:00 - 11:00
 • אימוני קבוצה
  13:00 - 14:00
 • אימוני קבוצה
  14:00 - 15:00

שבת

 • אימוני קבוצה
  18:00 - 19:00
 • אימוני קבוצה
  19:00 - 20:00
No events hours available!
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
אימוני קבוצה
06:00
אימוני קבוצה
06:00
אימוני קבוצה
06:00
אימוני קבוצה
08:30
אימוני קבוצה
08:30
אימוני קבוצה
08:30
אימוני קבוצה
10:00
אימוני קבוצה
13:00
אימוני קבוצה
14:00
אימוני קבוצה
17:00
אימוני קבוצה
17:00
אימוני קבוצה
17:00
אימוני קבוצה
17:00
אימוני קבוצה
17:00
אימוני קבוצה
18:00
אימוני קבוצה
18:00
אימוני קבוצה
18:00
אימוני קבוצה
18:00
אימוני קבוצה
18:00
אימוני קבוצה
18:00
אימוני קבוצה
19:00
אימוני קבוצה
19:00
אימוני קבוצה
19:00
אימוני קבוצה
19:00
אימוני קבוצה
19:00
אימוני קבוצה
20:00
אימוני קבוצה
20:00
אימוני קבוצה
20:00
אימוני קבוצה
20:00
אימוני קבוצה
20:00
אימוני קבוצה
21:00
אימוני קבוצה
21:00
אימוני קבוצה
21:00
אימוני קבוצה
21:00
אימוני קבוצה
21:00

ראשון

 • אימוני קבוצה
  06:00 - 07:00
 • אימוני קבוצה
  08:30 - 09:30
 • אימוני קבוצה
  17:00 - 18:00
 • אימוני קבוצה
  18:00 - 19:00
 • אימוני קבוצה
  19:00 - 20:00
 • אימוני קבוצה
  20:00 - 21:00
 • אימוני קבוצה
  21:00 - 22:00

שני

 • אימוני קבוצה
  17:00 - 18:00
 • אימוני קבוצה
  18:00 - 19:00
 • אימוני קבוצה
  19:00 - 20:00
 • אימוני קבוצה
  20:00 - 21:00
 • אימוני קבוצה
  21:00 - 22:00

שלישי

 • אימוני קבוצה
  06:00 - 07:00
 • אימוני קבוצה
  08:30 - 09:30
 • אימוני קבוצה
  17:00 - 18:00
 • אימוני קבוצה
  18:00 - 19:00
 • אימוני קבוצה
  19:00 - 20:00
 • אימוני קבוצה
  20:00 - 21:00
 • אימוני קבוצה
  21:00 - 22:00

רביעי

 • אימוני קבוצה
  17:00 - 18:00
 • אימוני קבוצה
  18:00 - 19:00
 • אימוני קבוצה
  20:00 - 21:00
 • אימוני קבוצה
  21:00 - 22:00

חמישי

 • אימוני קבוצה
  06:00 - 07:00
 • אימוני קבוצה
  08:30 - 09:30
 • אימוני קבוצה
  17:00 - 18:00
 • אימוני קבוצה
  18:00 - 19:00
 • אימוני קבוצה
  19:00 - 20:00
 • אימוני קבוצה
  20:00 - 21:00
 • אימוני קבוצה
  21:00 - 22:00

שישי

 • אימוני קבוצה
  10:00 - 11:00
 • אימוני קבוצה
  13:00 - 14:00
 • אימוני קבוצה
  14:00 - 15:00

שבת

 • אימוני קבוצה
  18:00 - 19:00
 • אימוני קבוצה
  19:00 - 20:00
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
Olympic Weightlifting
19:00

רביעי

 • Olympic Weightlifting
  19:00 - 20:00
No events hours available!
No events hours available!
No events available!