Abs? Core!

לאחרונה יש דרישה ל-"עבודת בטן" בסיום האימון.

שזה קצת מוזר לי.. הרי כל הפעילות שאנחנו עושים היא קודם כל למטרת שיפור יכולות! כל הרווח האסתטי הוא בונוס. לא מהות האימון אלא בונוס! אנחנו לא מכון יופי וחשוב שהמסר יעבור.

לגבי שרירי הבטן

ייעודם העיקרי, בניגוד לדעה הרווחת, אינו כפיפה במפרק האגן, כלומר קירוב בית החזה אל האגן. עבודת הבטן העיקרית והמשמעותית ביותר היא ייצוב מרכז הכובד! שם היא מקבלת את הגירוי המקסימלי וכפועל יוצא מתחזקת בצורה הטובה ביותר.

תקשיבו טוב, בכל תנועה שבה אנחנו עובדים עם עומס שמצריך ייצוב של ליבת הגוף (שרירי הישבן, ירך אחורית, ארבע ראשי, serratus anterior וכמובן בטן) עבודת הבטן הרבה יותר משמעותי מסתם כפיפות בטן. וזה חברים, חלק ניכר מאוד מהפעילות שלנו.

לשיתוף הפוסט:

Facebook